Minsan ako’y napaisip ng malalim (There was a time when I was in deep thoughts)

Napatanong kung papaano ako nakikita ng iba (Asking myself how others perceive me)

Kaya’t sumilip ako sa salamin (So I looked in the mirror)

Malaman man lang o mapagmasdan (Just to know or observe)

Nakita ko ang isang matabang bata (I saw a fat kid)

Na may ugaling kakaiba (With an odd personality)

Makulit at pariwara (Importunate and stubborn)

Pinipilit makiayon sa masa (Trying his best to fit in)

Tumitig ako ng mas matagal (I stared longer)

Kinausap ng aking mga mata ang salamin (My eyes talking to the mirror)

Baka may mas ipakita pa (Maybe there’s a little bit more)

Malay natin (We never know)

Makita ko ang aking kaluluwa (I might see my soul)

Sa aking pagtitig (As I stare)

Nakita ko ang aking ina (I saw my mother)

Sumabay siya sa aking pag-ngiti (She smiled as I smiled)

Sinubukan kong hawakan ang kanyang mukha (I tried to touch her face)

Nagising lamang ako sa aking pagmumuni-muni (But I woke up from my daydream)

Balik sa realidad (Back to reality)

Ako pa ri’y sumasalamin (I’m still staring at the mirror)

Napagtanto kong mas may kailangan pang gawin (Realising that I need to do more)

Sarili’y kailangan mas piliin at mahalin (I need to choose and love myself more than ever)

Tulad ng pagmamahal ng nanay kong nasa salamin (Like the love of my mother in the mirror)

Ang sinag niya’y laging aalahanin (Her light will always be remembered)

Share Your Thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s